Stor og synkron smolt til tross for lav vanntemperatur

24. juni 2015
Med sommerens lave vanntemperaturer er den gammeldagse smoltifiseringsmetoden med bruk av lysstyring nærmest en garanti for å produsere småvokst høstsmolt.

SuperSmolt FeedOnly sikrer stor og synkron smolt til høstutsettet, til tross for årets lave vanntemperaturer.

Sommerens lave vanntemperaturer vil gi liten smolt for de oppdretterne som velger å smoltifisere fisken ved hjelp av mørkestimuli, som på bildet over. Fisken sturer og mister appetitten når den blir satt i mørke, og med våren og forsommerens lave vanntemperaturer vokser den enda mindre.

Det er fremdeles tid til å berge disse smoltgruppene før høstutsettet. Det gjør man ved å flytte fisken over på SuperSmolt-programmet. Da smoltifiseres fisken i dagslys og vil spise med god appetitt. I tillegg har det nyutviklede fôrkonseptet FeedOnly gitt veldig gode resultater ved lave temperaturer.

En annen klar fordel med å bruke SuperSmolt er at fisken får synkron smoltstatus. Du kan holde den i smoltvinduet så lenge som det er behov for i forhold til utsettstidspunkt eller ønske om oppnådd størrelse er oppfylt.

SuperSmolt kan enten brukes som tilsetting i vannet, eller ved fôring med spesialfôret FeedOnly.

Smoltkvalitet – mer enn bare 30 dager i sjø (pdf)
Last ned PDFen og les dersom du vil vite mer om SuperSmolt-metoden.

kileng_oyvind2_nett elin_kvamme_nett ThomasVianPettersen100px
Øyvind Kileng
Regionsansvarlig Nord
45039370
76060944
oyvind.kileng@europharma.no
Elin Kvamme
Regionsansvarlig Vest
90722815
elin.kvamme@europharma.no
Thomas Vian Pettersen
Rådgiver SuperSmolt
97135038
thomas.pettersen@europharma.no