Lansering: Destruksjon av legemidler

15. juni 2017

Europharmas nye destruksjonsordning innebærer retur av vaksine, bedøvelse, rognbehandling og badeavlusningsmidler. Dette er produkter som potensielt er miljøskadelig, og skal derfor destrueres på avfallsanlegg som har godkjenning for å motta disse.

– Bakgrunnen for denne nye ordningen er at flere oppdrettere har henvendt seg til oss og spurt hva de skal gjøre med legemiddelrester eller legemidler utgått på dato. Mange opplever at dette er avfall som er vanskelig å få levert på den lokale miljøstasjonen, sier Kvalitetsdirektør i Europharma, Håvard Horn og legger til:

– All menneskelig aktivitet kan påvirke miljøet vi lever i, og det er viktig å tilpasse vår aktivitet slik at miljøet ikke tar skade. Legemidler i miljøet kan utgjøre et problem, spesielt for organismer som lever i vann.

Vil styrke internkontrollsystemet

Kvalitetsdirektør Håvard Horn

Mattilsynet og andre relevante forvaltningsmyndigheter stiller krav om forsvarlig håndtering av legemidler, og vil ved tilsyn kunne etterspørre dokumentasjon på dette. Dokumentasjon på oppsamling, emballering, forsendelse og håndtering, med tilhørende rutinebeskrivelse er derfor relevant å ha med i internkontrollsystemet til den enkelte bedrift.

– Denne ordningen kan altså inngå som en del av selskapene sitt internkontrollsystem, og vil på denne måten heve kvalitetssystemet deres og sikre at virksomheten håndterer legemiddelrester på en forsvarlig måte, forteller Horn.

Gjør det enkelt å ta miljøansvar

Horn vil på det sterkeste oppfordre oppdretterne til å sende det som måtte finnes av rester til forbrenning og ikke la dette bli kastet på hav, skylt i vasken eller spylt ned i do.

– Vi vil nå informere våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere om tiltakene og hvorfor vi har satt enda større fokus på miljøet. Ordningen er veldig enkel. Du bestiller esken på hjemmesiden vår, får denne tilsendt og bestiller retur når esken er full. Dette er gjort med få tastetrykk forteller Kvalitetsdirektøren som tilbyr den betalte ordningen ikke bare til Europharma sine kunder, men til hele oppdrettsnæringen.