Lofotseminaret 2018 gjester Henningsvær

26. mars 2018

Norges viktigste havbruksseminar arrangeres denne gangen 13. – 15. juni i vakre Henningsvær. Nå er påmeldingen i gang.

-Europharmas Lofotseminar har blitt arrangert i over 20 år, og vi tør ubeskjedent påstå at det nå har etablert seg som verdens ledende seminar innen oppdrettsbiologi generelt og fiskehelse og -velferd spesielt. Vi ønsker ikke å gjøre seminaret størst mulig, men heller holde det faglige fokuset og samtidig skape en trivelig sosial ramme rundt arrangementet for kundene og samarbeidspartnerne våre. Vi opplever alltid rift om plassene, så det er lurt å være tidlig ute, råder salgs- og markedssjef i Europharma, Hugo Magne Kjelseth.

Påmelding her

Lofotseminaret samler hvert år rundt 140 oppdrettsfolk fra inn- og utland til to tettpakkede seminardager med et vidt spekter av faglige foredrag fra forskere og oppdrettere som deler resultater og erfaringer næringen kan dra nytte av.

Fagprogrammet som nå er under utarbeidelse vil komme inn på oppdrettsbiologi i alle laksens produksjonsfaser.

-Vi synes den teknologiske utviklingen i næringen er både viktig og spennende, men vi mener næringens mulighet til vekst først og fremst ligger i å bedre forstå fiskens biologiske behov. Gjør vi det, og utnytter den kunnskapen i alle faser av produksjonen, vil vi kunne lykkes med målet om å betydelig redusere produksjonstiden. Her er det allerede store forskjeller mellom produsenter og regioner, så vi har åpenbart mye å lære av hverandre, sier Kjelseth.

Årets program vil blant annet inneholde foredrag om forbedret smoltproduksjon i både RAS og gjennomstrømmingsanlegg, muligheter og utfordringer innen storsmoltproduksjon, samt lus og sykdomsbekjempelse. Tilvekstfasen vil også vies mye oppmerksomhet, blant annet med hensyn til fôrets betydning for veksthastighet og slaktekvalitet.

Det detaljerte fagprogrammet vil bli lansert i løpet av de nærmeste ukene.

-For Europharma er det viktig å være noe mer enn en ren leverandør av produkter og tjenester. Kunnskapsformidling er en viktig del av identiteten vår, og noe vi vet også har stor betydning for bransjen. Her på huset er vi nerdete opptatt av alt som har med oppdrett å gjøre, og da er ingenting som er morsommere enn å lære mer og få lov til å dele kunnskapen med andre, sier Kjelseth.

Lofotseminaret er ikke bare kjent for gode fagprogram, men prøver også å gi deltakerne et knippe opplevelser med seg hjem.

-Som de fleste andre i denne bransjen er vi jo lokalpatrioter og elsker stedet vi kommer fra. Derfor arrangeres Lofotseminaret et nytt sted i Lofoten hvert år, slik at de mange deltakerne som kommer tilbake år etter år skal få oppleve en ny del av Lofoten hver gang de kommer. Det sosiale er nesten vel så viktig som fagprogrammet. Ofte skjer jo de virkelige gjennombruddene i samtalene etter foredragene. Vi skal prate masse fag, men også ha det veldig artig sammen. Derfor passer vi på å legge inn noen overraskelser, både i form av naturopplevelser og kulturelle innslag, sier han.

Besøk www.lofotseminaret.no for påmelding.