Destruksjon av veterinære legemidler

Destruksjonsordningen innebærer retur av vaksine, bedøvelse, rognbehandling og badeavlusningsmidler. Dette er produkter som potensielt kan være miljøskadelige, og skal derfor destrueres på avfallsanlegg som har godkjenning for å motta disse.

All menneskelig aktivitet kan påvirke miljøet vi lever i, og det er viktig å tilpasse vår aktivitet slik at miljøet ikke tar skade. Legemidler i miljøet kan utgjøre et problem, spesielt for organismer som lever i vann.

Ordningen er veldig enkel. Du bestiller esken på hjemmesiden vår, får denne tilsendt og bestiller retur når esken er full. Denne ordningen, med tilhørende rutinebeskrivelser, vil være med på å heve det interne kvalitetssystemet til selskapet ditt  og sikre at virksomheten håndterer legemiddelrester på en forsvarlig måte.

I bunnen av destruksjonsesken må det legges et absorberende middel, i tilfelle lekkasje på legemidlene. Vi selger ProBioMatrix torvmose som et alternativ. Denne kan bestilles og leveres sammen med eskene. En pakke rekker til 3 destruksjonsesker.

De oppførte legemidlene i listen under er forhåndsgodkjente og kan leveres direkte i destruksjonsesken. Har du andre legemidler til destruksjon som ikke er oppført i listen, kontakt oss for informasjon.

Badeavlusningsmiddel                 Vaksiner                                  Rognbehandling
Azasure                                              Alpha Ject 5-3                            Pyceze Vet
Salmosan                                           Alpha Dip ERM Salar                ______________________________
Alpha Max                                          AQUAVAC PD7                          Stamfiskbehandling
Betamax Vet                                      Pentium Forte PLUS                 Ovaplant Vet
______________________________            Alpha Ject 6-2
Bedøvelse                                        Alpha Ject 3000
Aqui S Vet                                          Alpha Ject 4000
Benzoak Vet                                      Alpha Ject Micro 6
Finquel Vet                                        Aquavac Relera Vet
Tricaine Pharmaq                             Lipogen Duo
Nytox vet                                           Norvax Compact PD

 

Priser

Destruksjonseske pr stk (inkluderer henting og destruering):
Avtalekunder:   1478,- eks mva
Andre:               1978,- eks mva

ProBioMatrix Torvmose
Pris pr pakke:    349,- eks mva

Bestill

Det tar maks en uke fra bestilling av retur til transportør plukker opp esken(e).