Distribusjon med temperaturkontroll

oleHar du tenkt på hvordan de strenge temperaturkravene til vaksiner faktisk ivaretas under lagring og transport?

Det har vi. Europharma har dokumentert at postforsendelser av vaksiner kan medføre brudd på temperaturkravene både i form av høye sommertemperaturer og vinterfrost. Derfor har vi som eneste norske legemiddelleverandør bygget opp et landsdekkende distribusjonsnettverk av biler med temperaturstyring. I dag leverer vi vaksine direkte på døra hos settefiskanlegg langs hele kysten.

Lagrings- og distribusjonssystemene våre er utviklet med tanke på at produktene skal holde anvist temperatur fra de kommer inn til vårt lager til de er levert hos rekvirenten. Bilenes temperaturstyrte lasterom blir kontinuerlig overvåket fra vårt hovedkontor hvor vi kan lese av temperaturstatus og samtidig få bilens posisjon. Alt dokumenteres og lagres. Slik oppnår vi full sporing av det som er et viktig kvalitetsparameter.

Europharma har per i dag biler stasjonert i Bergen og Lofoten. For at leveransene skal være mest mulig forutsigbare har vi innarbeidet ruter som dekker hvert enkelt distrikt.

Våre distribusjonsmedarbeidere får spesiell opplæring i håndtering av legemidler og vaksiner. Dette følges opp gjennom vår ansvarlige farmasøyt. Det legges spesielt vekt på sikkerhet og hygieniske tiltak, i tillegg til god service og kundehåndtering.

For å ivareta sikker oppbevaring av vaksine også ute på settefiskanleggene tilbyr Europharma medisinkjøleskap for oppbevaring av vaksine.