20 år i oppdrettsnæringens tjeneste

Europharma har i 20 år jobbet sammen med norsk oppdrettsnæring i det som har vært – og fortsatt er – en eventyrlig suksesshistorie. Salg av vaksiner og fiskehelseprodukter er vår basisvirksomhet, men Europharma er noe langt mer enn en legemiddelgrossist. Vårt brennende engasjement for næringa har gjort oss til noe mer enn det, og som stolt vertskap for Norges kanskje viktigste fiskehelseseminar bidrar vi hvert år til å spre ny kunnskap til en næring som alltid leter etter forbedringer og utvikling.

Europharma skal være en positiv pådriver i oppdrettsnæringen. Gjennom egen produktutvikling og samarbeid med andre søker vi etter produkter og produksjonsmetoder som kan bidra til dette. I dette arbeidet fokuserer vi på bedre fiskevelferd og fiskehelse, kortere produksjonstid, lavere produksjonskostnad, sporbarhet og matvaretrygghet. Det er sammenhengen mellom røkting, gode fiskehelseprodukter, miljø, fôr, avl og kunnskap som gir de beste resultatene!

Kunnskap er avgjørende for å lykkes i oppdrettsnæringen. Derfor utgjør fagfolk som veterinærer, farmasøyter og fiskehelsebiologer en viktig del av vår stab. Samtidig liker vi å tenke at Europharma først og fremst er et lag, der alle spiller en avgjørende rolle og der ingen sliter benken!