Vi brenner for kysten og havbruket!

Europharma har siden begynnelsen jobbet sammen med havbruksnæringen i det som har vært – og fortsatt er – en eventyrlig suksesshistorie.

Europharma startet i det små, med vaksinering av laks, og i tråd med næringens frammarsj har selskapet vokst til å bli landets ledende leverandør av vaksiner og legemidler til havbruksnæringen. Europharma har fått egen fôrdivisjon, og i tillegg søsterselskaper som medisinfôrprodusenten Aquamed AS, FoU-selskapet ACD Pharmaceuticals AS og Fishguard AS som er landsdekkende leverandør av fiskehelse- og miljøtjenester til havbruksnæringen. I tillegg til Norge er Europharma nå vel etablert i Chile, Canada, Skottland og Island.

Europharma skal være en positiv pådriver i oppdrettsnæringen og bruker store ressurser på forskning og produktutvikling som kan bidra til dette. I dette arbeidet fokuserer vi på bedre fiskevelferd og fiskehelse, kortere produksjonstid, lavere produksjonskostnad, sporbarhet og matvaretrygghet. Våre viktigste egenutviklede produkter er SuperSmolt Feed Only, som har revolusjonert og forbedret måten man smoltifiserer laks på over hele verden, og CUSTUS®YRS som er det første av det vi tror vil bli mange biokontrollprodukter basert på bakteriofager.

Kunnskap er avgjørende for å lykkes i oppdrettsnæringen. Derfor utgjør fagfolk som veterinærer, farmasøyter og fiskehelsebiologer en viktig del av vår stab, og derfor er vi hvert år stolt vertskap for Norges viktigste fiskehelseseminar. Med Europharmas Lofotseminar bidrar vi til å spre ny kunnskap til en næring som alltid leter etter forbedringer og utvikling.

Europharma har hovedkontor på Leknes i Lofoten, og avdelingskontorer i Ålesund og Bergen.