SuperSmolt Feed Only – gjør det enkelt!

Rask, synkron smoltifisering uten bruk av verken sjøvann eller mørkestimuli.

Å oppnå en kontrollert, effektiv og synkronisert smoltifisering som gjør at hele fiskegruppen spiser godt og vokser fra første dag i sjøen, er fortsatt en av de største utfordringene i den biologiske produksjonen av oppdrettslaks.

Lykkes man med dette er oppsiden stor; for fiskehelse og -velferd, for veksten og ikke minst for oppdretterens egen lommebok.

Resultatene hos Europharmas kunder taler sitt tydelige språk. I dag er SuperSmolt Feed Only utvilsomt den enkleste og beste løsningen for å lykkes med smoltifisering. Metoden kan innebære så mye som 10 millioner kroner ekstra på bunnlinja per million utsatte fisk.

Med SuperSmolt Feed Only oppnås smoltifiseringen uten salttilsettinger i driftsvannet, kun ved hjelp av Europharmas patenterte spesialfôr. Metoden er gjennomdokumentert med sikte på både sikkerhet og effekt. Så lenge fisken er frisk og spiser i settefiskanlegget, kan vi med stor sikkerhet plotte inn når en synkron og optimalt smoltifisert fiskegruppe kan settes ut i havet. Da vet vi også at fisken vil spise godt fra første dag og at den samtidig har de beste helsemessige forutsetninger for å stå imot utfordringer i sjøfasen.

På mange måter er det matfiskoppdretteren som nyter mest godt av fordelene ved SuperSmolt Feed Only. Lav dødelighet, god vekst, redusert produksjonstid, god fiskehelse og motstandskraft mot sykdom er alle kjennetegn på godt og lønnsomt oppdrett.

SuperSmolt er et multi-verktøy!

SuperSmolt Feed Only kan brukes i produksjonen av både 0-åring, 1-åring og storsmolt.

Etter lanseringen av SuperSmolt Feed Only i 2014 har bruken av SuperSmolt-metoden eksplodert i norsk havbruk. Fortsatt brukes SuperSmolt Feed Only hovedsakelig i 0-åringsproduksjon. Bruken på 1-åring er økende og metoden er nå også introdusert i storsmoltproduksjon.

For selv om ønsket om å produsere stadig større fisk på land har skutt fart de senere årene, har dette også avslørt uforutsette biologiske utfordringer, spesielt knyttet til sjøvannsinnblanding. Her har SuperSmolt Feed Only en viktig rolle å spille, og kan benyttes som et effektivt alternativt dersom en ikke ønsker å ta den biologiske risikoen som følger med å ta sjøvann inn i anlegget.

Europharma har lang erfaring og stor kompetanse på smoltifisering. Vi vet at ingen settefiskanlegg er like, og at forhold som vannkvalitet, temperatur, yngelkvalitet, sykdomsproblematikk og fysiske egenskaper ved anleggene alle er viktige elementer i planleggingen av effektiv settefiskproduksjon. Derfor deltar vi aktivt i planleggingen før oppstart av SuperSmolt-programmet, og følger hver eneste gruppe tett gjennom hele prosessen, både med prøveuttak og jevnlig kontakt med kundene, fram til den avsluttende kontrollen etter 2 måneder i sjø. Gjennom denne prosessen genererer vi verdifull dokumentasjon som skaper merverdi for både settefisk- og matfiskprodusenten.

Ta kontakt med Europharma for å diskutere hvordan SuperSmolt Feed Only kan benyttes i ditt anlegg.

Spør oss om SuperSmolt Feed Only – gjør det enkelt!

Håvard Fauskanger

Mob: 48240031

Send meg en epost

Rune Kristensen

Mob: 91584409

Send meg en epost

Richard Torrissen

Mob: 48200046

Send meg en epost

Thomas Pettersen

Mob: 97135038

Send meg en epost

Karen Kirstine Østerhus

Mob: 99366350

Send meg en epost