SuperSmolt – framtidas smoltifisering!

SuperSmolt sikrer rask og synkron smoltifisering uten bruk av verken sjøvann eller mørkestimuli. Metoden innebærer store økonomiske fordeler for både settefisk- og matfiskprodusenter.

Resultatene hos våre kunder taler sitt tydelige språk. Ved å erstatte tradisjonell lysstyring med SuperSmolt-metoden er det mulig å plusse hele 10 millioner kroner på bunnlinja per million utsatte fisk. Det monner.

Hvordan virker det? Europharmas patenterte SuperSmolt-teknologi induserer smoltifisering i fisken ved hjelp av et spesialfôr som stimulerer laksens kalsiumreseptorer. Resultatet er en rask og kontrollert smoltifisering som gjennomføres på kun 3-4 uker. Fisken står under fullt lys gjennom hele prosessen, og vil derfor spise og vokse optimalt. Når fisken entrer smoltvinduet kan den holdes der på ubestemt tid, uten fare for desmoltifisering. Disse egenskapene gir oppdretteren en rekke fordeler.

  • Ettersom veksthemmende mørkestimuli ikke er nødvendig kan fisken settes ut 2-4 uker tidligere enn lysstyrt fisk. Disse ekstra ukene i havet kan ha avgjørende betydning for både fiskehelse og vekst, i særdeleshet med tanke på sene utsett av 0-åring.
  • Vekstforbedringen gjør at fisken kan settes ut til samme tid som lysstyrt fisk, men da inntil 20 prosent større.
  • God og homogen smoltstatus er den viktigste nøkkelen til problemfrie utsett med god appetitt, lav dødelighet, god fiskehelse og -velferd. Som en del av SuperSmolt-programmet leverer Europharma transferfôret SuperTransfer som sikrer at fisken går som ei kule fra dag 1 i sjø.
  • Gjennomført bruk av SuperSmolt i produksjonen frigjør kapasitet til økt produksjon både på settefisk- og matfisksiden. Fisken vokser raskere, blir tidligere klar for utsett og frigjør på den måten kar- og vannkapasitet på settefiskanlegget. Stor, robust smolt når slaktevekten raskere i sjø.
  • SuperSmolt gjør produksjonsplanleggingen enkel. Man vet med langt større grad av sikkerhet når fisken er klar for utsett. Ettersom fisken aldri vil desmoltifisere er det enkelt å senere justere tidsplanen uten at dette går ut over smoltkvaliteten.
  • SuperSmolt reduserer sykdomsrisiko. Robust smoltstatus gir fisken de beste forutsetninger for å motstå utfordringer i havet, og fleksibiliteten i SuperSmolt-programmet gjør det mulig å strategisk planlegge utsett med tanke på risiko for bestemte sykdommer eller lusepåslag.

Hva gjør vi? Europharma har lang erfaring og stor kompetanse på smoltifisering. Vi vet at ingen settefiskanlegg er like, og at forhold som vannkvalitet, temperatur, yngelkvalitet, sykdomsproblematikk og fysiske egenskaper ved anleggene alle er viktige elementer i planleggingen av effektiv settefiskproduksjon. Derfor deltar vi aktivt i planleggingen før oppstart av SuperSmolt-programmet, og følger hver eneste gruppe tett gjennom hele prosessen, både med prøveuttak og jevnlig kontakt med kundene, fram til den avsluttende kontrollen etter 2 måneder i sjø. Gjennom denne prosessen generer vi verdifull dokumentasjon som skaper merverdi for både settefisk- og matfiskprodusenten.

Kontakt oss for en gjennomgang av hvordan SuperSmolt kan forbedre produksjonen ved ditt anlegg!

 

Spør oss om SuperSmolt – framtidas smoltifisering!

Magnus Kjellstad Lian

Mob: 92415471

Send meg en epost

Håvard Fauskanger

Mob: 48240031

Send meg en epost

Rune Kristensen

Mob: 91584409

Send meg en epost

Richard Torrissen

Mob: 48200046

Send meg en epost

Thomas Pettersen

Mob: 97135038

Send meg en epost

Karen Kirstine Østerhus

Mob: 99366350

Send meg en epost