ACD søker daglig leder – BESATT

9. april 2015

Vårt søsterselskap ACD Pharmaceuticals AS søker etter daglig leder. Selskapet er konsernets spydspiss innen forskning og utvikling.

ACD utvikler produkter og tjenester som selges av de øvrige selskapene i Nordly Holding AS. Den største delen av selskapets virksomhet er rådgivning til selskap i oppdrettsbransjen. Annonsen ligger ute på Finn.no,ilaks.no og kyst.no.

 

ACD Pharmaceuticals AS er et bioteknologisk forskningsselskap som i hovedsak jobber innen farmasi og akvakultur. Selskapet har private eiere og er et datterselskap av Nordly Holding. ACD driver forskning og utvikling og er konsernets spydspiss innen FoU. Selskapet har som hovedmål å utvikle nye helsefremmende produkter for akvakulturnæringen. Produkter som skal gi våre kunder en forbedret biologisk produksjon, økt fiskevelferd og økt fortjeneste. ACD utvikler også produkter som selges av søsterselskapene i konsernet.

 

Daglig leder til ACD Pharmaceuticals AS – BESATT

Internasjonalt orientert daglig leder innen bioteknologi

Den vi søker må ha kompetanse fra oppdrettsnæringa og høy utdannelse innen bioteknologi eller økonomi og ledelse. Vår nye leder vil få en selvstendig, spennende og ansvarsfull stilling. Du skal lede selskapets operasjoner i Norge og globalt. Reisevirksomhet både i Norge og i utlandet er en del av jobben. Du må derfor like å reise og være internasjonalt orientert i arbeidssituasjonen.

 

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge, styre og rapportere økonomi, framdrift og avvik i prosjektene.
  • Lede prosjektenes utvikling gjennom alle fasene. Fra start til overlevering av sluttprodukt.
  • Jobbe tett sammen med ulike miljøer som forskere, utviklere, økonomer og våre kunder.
  • Du skal være tilstede i implementeringen og være drivkraften for å få prosjektene i mål.
  • Jobbe tett sammen med konsernledelsen for å kontinuerlig forbedre prosjektprosessene.

Ansvarsområder

  • I tillegg til daglig leders ansvar, skal du ha sterkt fokus på økonomi, kvalitet og framdrift i alle prosjektfasene.
  • Koordinere prosjekter fra utviklingsidé til investeringsbeslutninger i samspill med konsernledelsen.
  • Ansvar for ledelse, tilnærming og metode for gjennomføring av prosjekter.
  • Du skal etablere en smidig konsulentenhet som skal fungere som rådgivere og yte prosjektstøtte overfor søsterselskapene i konsernet.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en person med høyere utdanning, men som også har erfaring fra havbruksnæringa. Spesielt innen drift- og fiskehelsearbeid. Både selskapet og konsernet har et sterkt internasjonalt fokus. Vi oppfordrer derfor deg som ikke er født norsk til å søke stillinga.

 

Arbeidssted: Selskapet har kontorer i Oslo og Lofoten. Vi ønsker at du skal jobbe ut fra Lofoten slik at du kan være aktiv i konsernets ledergruppe. For spesielt attraktive søkere er vi åpen for annen plassering.

Tiltredelse: Etter avtale

Lønn: Etter avtale
For søknad og mer informasjon, kontakt: BESATT