Tips for riktig desinfisering

10. april 2015

Antibac har lagd en folder med tips og rutiner for desinfisering i anlegg som behandler fisk. Her finner du både informasjon om både overflate- og hånddesinfisering og plassering av rensestasjoner.

Folderen “Hygiene i fiskeanlegg” kan du laste ned som PDF eller PowerPoint.

Kontakt Rolf-Sverre Høyen for bestilling eller spørsmål om Antibac.

Slik desinfiserer du hendene

  1. Start med å vaske hendene med såpe og vann. Deretter starter selve desinfiseringa av hendene. Dette gjelder for eksempel ved ankomst til arbeidsstasjon. Før og etter matpauser eller toalettbesøk. Hånddesinfeksjon skal også utføres ved bytte av hansker.
  2. Antibac hånddesinfeksjon skal brukes for å drepe mikroorganismer på hud og hender. Ved påføring av Antibac skal væsken ha en virketid på minimum 20 sekunder. Hendene skal være tilstrekkelig fuktige (minimum 3 milliliter) hele virketiden. Dersom hendene blir tørre før 20 sekunder er gått, skal det påføres mer Antibac.
  3. Antibac hånddesinfeksjon er testet og dokumentert og tilfredsstiller gjeldende EN-standarder og krav fra myndighetene.
  4. Væsken er tilsatt mykgjørende og fuktighetsgivende midler for å unngå at hendene blir tørre etter bruk. Fungerer meget godt i kombinasjon med hansker.

Les mer i folderen “Hygiene i fiskeanlegg” (last ned som PDF eller PowerPoint).