Vi vaksinerer russen

14. april 2015

Bare 3-4 russ i Vest-Lofoten meldte sin interesse for vaksinering mot hjernehinnebetennelse. Det syntes Europharma-eier Jim Roger Nordly var for dårlig og bestemte seg for å sponse vaksinen.

I tillegg tok russestyret tak i problemet og organiserer vaksineringa via Facebook. Nå ligger det an til rekordoppslutning.

Det gleder helsesøster Tove Westgård ved Vest-Lofoten Videregående skole i Vestvågøy kommune. Da hun startet vaksineringa denne uka stod elevene plutselig i kø for å få gratis vaksine.

– Jeg regner med at alle som har mulighet kommer til å ta vaksinen. Det vil alltid være noen som ikke kan på grunn av sykdom og andre grunner, derfor vil det være vanskelig å få 100 prosent dekning, forklarer hun.

Det er i forbindelse med Europharmas 20-års markering at russen i Vest-Lofoten får gratis vaksine. Bedriften var ute etter å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, og fant ut at det naturlige for en bedrift som har vaksine som spesialitet, må være å sørge for at ungdommen går ei trygg russefeiring i møte.

Først i køen

Maja Paulsen, president for svartrussen, vil være et godt forbilde og er første elev inn på helsesøsterkontoret.

– Det hadde vært bra hvis det var flere slike gratistilbud om vaksinering, mener hun og legger til:

– Det er ikke bare for min egen del jeg tar denne vaksinen. Det er viktig at flest mulig slutter opp om vaksineringa slik at de virker best mulig mot sykdommen. Det gjelder også russ andre steder, oppfordrer Maja.

Hun har fått med seg debatten vaksinemotstanderne har skapt og synes ikke noe særlig om det det tankegodset de kommer med.

– Vi har arrangert informasjonsmøter på skolen. Der prøver vi å få fram hvor viktig det er at flest mulig er med på å bekjempe sykdommen. Jeg er helt sikker på at så godt som alle i årets russekull vil ta vaksinen, mener Maja.

Trygg vaksine

– Jeg ble litt overrasket selv da jeg hørte at det var så dårlig oppslutning om denne vaksinen, forteller Jim Roger Nordly. Han har selv unger i skolealderen, men tok det for gitt at vaksinen mot hjernehinnebetennelse var en del av vaksinasjonsprogrammet.

– Her er det viktig at vi som foreldre følger med og er bevist på viktigheta av å vaksinere ungene våre. Nå ser det nesten ut som om vi er flinkere til å vaksinere fisk i Norge enn ungdommen, legger han litt spøkefullt til. Et snev av alvor ligger like fullt i utsagnet. Det er et spark i leggen til vaksinemotstanderne og kampanjene de kjører.
– Vaksinering er trygt og den eneste metoden som beviselig er best for å utrydde sykdommer. Jeg er derfor både skremt og overrasket over holdningene enkelte har i et opplyst samfunn som Norge, sier Nordly.

Som i oppdrett

Han oppfordrer oppdretterne til å ta en sjekk på vaksinestatusen til «smolten» de har hjemme i eget hus.
– I historisk perspektiv er dette en forholdsvis ny vaksine og den er ikke med i vaksinasjonsprogrammet. Jeg antar at det er grunnen til at de fleste av oss ikke tenker over at ungene skal ha den. På samme måte kan man trekke analogier til oppdrettsnæringa, sier Nordly.
– Det er gode vaksiner mot både PD og ILA på markedet. Likevel er det bare et fåtall av oppdretterne som er bevisst på dette. De fleste glemmer av å vaksinere mot disse sykdommen, til tross for at de er på fremmarsj, forklarer han.

Styrker flokken

Helsesøster Tove Westgaard synes staten kunne gjort mer for å sikre vaksineringa.
– Det er viktig at så mange som mulig vaksinerer seg for at vi skal få bukt med hjernehinnebetennelse. Egentlig burde vi også gitt dette tilbudet til samtlige elever på skolen, slik at vi hadde styrket flokkimmuniteten. Det er ei veldig billig forsikring for ungdommene og samfunnet, slår hun fast.

Tips til de voksne

Russepresidenten har også noen tips til de som styrer, om hvordan de kan få økt oppslutning om vaksineringa.
– Det er bra at vaksinen er gratis, men det er også viktig at vaksineringa skjer på skolen. Ellers må vi ta fri for å dra til helsestasjonen. Mange har også lang veg hjem og er avhengig av å nå skolebussen. Når vaksineringa skjer på skole så blir også flere oppmerksomme på hva som foregår, forteller hun.
I tillegg er det viktig å treffe ungdommene med opplysning der de ferdes digitalt.
– Vi har opprettet ei egen side på facebook der vi opplyser om vaksineringa og organiserer den. Der melder folk seg på og vi sender dem bort til helsesøster i grupper på fem av gangen, opplyser Maja.