Nær løsning på lusefritt oppdrett

10. august 2015

– Kostnadene forbundet med lakselus har løpt løpsk de siste 7-8 årene som følge av stadig lavere lusegrenser satt av myndighetene.

Det sier direktør for fiskefôr Jim Olaisen i Europharma. Han leder arbeidet med Nordly-konsernets nystartede medisinfôrselskap Aquamed AS. Det er i denne delen av konsernet han mener løsningen på lakselusproblematikken kan være nærmere nå enn på svært lenge.

Han viser til at ikke bare har dette medført høye kostnader til selve legemidlene, men i vel så stor grad kostnader til brønnbåter, servicebåter og ekstra mannskaper.

– Aller størst er kostnadene forbundet med tapt tilvekst og svekket fiskevelferd, mener Olaisen.

Han mener kreativiteten for å komme opp med det som kalles ikke-medikamentelle metoder er enorm.

– Det viser med tyngde at oppdretterne gjør det de kan for å etterleve kravene de blir stilt ovenfor. Selv om nok mange ikke synes at kostnadene og påkjenningene ved alle disse behandlingene og tiltakene, står i stil med tilgjengelig dokumentasjon på hvor stort problem lakselusa er for de ville laksestammene, legger han til.

– Det tar lang tid og koster svært mye penger å utvikle nye legemidler som skal erstatte eller komme inn i stedet for de preparatene hvor vi nå opplever resistens. Nå er det derimot mye som tyder på at vi i løpet av ikke alt for lang tid får tilgjengelig nye effektive preparater, opplyser Olaisen.

– Eksakt når de nye preparatene vil være klare avhenger av når produsentene har tilstrekkelig med dokumentasjon til at Statens legemiddeltilsyn (SLV) kan innvilge tillatelse for salg. Videre erfarer vi at SLV har begrenset med personalressurser. Slik at dette også er en forsinkende faktor, mener Olaisen.

– Vi kjenner til 5-6 nye og lovende preparater som enten allerede er i søknadsprosessen, eller i sluttfasen på dokumentasjonsjobben. Fire av disse vil være fôrbaserte legemidler som ikke bare er ment for å behandle allerede infisert fisk, men også kunne gi beskyttelse mot nye påslag av lakselus, opplyser Olaisen.

Det er forhåpninger til disse nye preparatene som er hovedårsaken til at Nordly Holding AS har valgt å investere friskt i en ny medisinfôrfabrikk som snart starter produksjonen.

– Om alle gode krefter drar i samme retning tror jeg vi har en helt annen verktøykasse mot lusa neste år, enn hva vi har i dag, sier Olaisen.

Han understreker viktigheten av at også arbeidet med rognkjeks og andre alternative metoder videreføres, selv om man nå også får nye legemidler.

– Målsettingen må være at vi aldri mer skal komme i en situasjon der vi ikke har full kontroll med lusa, avslutter Olaisen.