Bakteriofager mot yersiniose

8. november 2018

CUSTUS®YRS er det første produktet født av Nordly-konsernets revolusjonerende forskning på bruk av bakteriofager i akvakultur.

Gjennom en omfattende testfase, og nå over i kommersiell fase, har produktet blitt benyttet med meget gode resultater ved en rekke norske oppdrettsanlegg som har utfordringer med bakterien Yersinia ruckeri.

CUSTUS®YRS kommer i flasker og tilsettes enkelt i vannet. Ved riktig bruk vil bakteriofagene i CUSTUS®YRS infisere og drepe 99,99 prosent av målbakteriene som er til stede, uten å påvirke andre organismer eller øvrige bakterier som finnes i miljøet.

Bakteriofager er bakterienes naturlige fiender, de finnes overalt i naturen og er verdens med tallrike organismer. Forskningen gjennomført av Europharmas søsterselskap ACD Pharmaceuticals har for en stor del dreiet seg om å isolere naturlig forekommende bakteriofager og effektivt oppformere dem. Hver flaske med CUSTUS®YRS inneholder minst fem hundre tusen milliarder bakteriofager, i tillegg til vann, litt salt og pH-buffer.

Bakteriofager vertsspesifikke og angriper kun sin spesifikke målbakterie, derfor finnes det heller ingen bieffekter ved denne typen vannbehandling. Dette er godt dokumentert gjennom omfattende sikkerhetsstudier hos ILAB i Bergen, Veso Vikan og i feltstudier.

CUSTUS®YRS reduserer effektivt smittepress fra Yersinia ruckeri i vann og benyttes i situasjoner hvor fisken er spesielt sårbar for smitte og infeksjon, eksempelvis under transport eller etter vaksinering og sortering.

Yersiniose i Norge

I senere år har Yersiniose hos laks primært vært et problem i Midt- og Nord-Norge. Sykdommen har tidligere vært ansett og omtalt som et ferskvannsproblem, en oppfatning som nå er i endring på bakgrunn av økende forekomst og alvorlighetsgrad i sjøfasen. I dag forekommer sykdommen både i ferskvann og i sjøvann, der den kan forårsake betydelige tap i form av både dødelighet og morbiditet.

I ferskvann kan sykdommen forårsake dødelighet på liten yngel og gi gjentatte utbrudd på samme fiskegruppe fra startfôring til utsett i sjø. I sjøfasen er utbruddene i all hovedsak knyttet til dødelighet rett etter sjøsetting og dødelighet på stor fisk i etterkant av håndtering. I de senere årene har man opplevd stadig flere utbrudd på større fisk i sjøfasen. Flere antyder en mulig sammenheng mellom avlusing av fisk og slike utbrudd. Fiskehelsetjenester har rapportert om dødelighet på opp mot 30 prosent på merdnivå.