SuperSmolt FeedOnly-patentet innvilges

7. november 2018

Fire år etter at søknaden ble sendt inn, får Europharma endelig innvilget patentet knyttet til Supersmolt FeedOnly.

-Europharma har mottatt det som kalles «intention to grant» fra den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO) på den første av våre patentsøknader knyttet til SuperSmolt FeedOnly. Det er vi selvsagt svært fornøyde med, sier daglig leder og eier av Europharma, Jim Roger Nordly.

SuperSmolt FeedOnly er enkelt sagt fôrbasert smoltifisering av laks uten behov for mørkestimuli. Smoltifiseringen gjennomføres raskere og mer forutsigbart enn ved tradisjonell lysstyring, og forhindrer desmoltifisering. Produktet gjør det slik sett enkelt å produsere homogene fiskegrupper hvor samtlige fisk har god sjøvannstoleranse ved utsett, noe som igjen bidrar til økt overlevelse og bedre tilvekst.

Beslutningen fra EPO var som forventet for Europharma-sjefen, men han er likevel lettet over å endelig ha den svart på hvitt. Noen større konsekvenser for den daglige driften får patentinnvilgelsen ikke.

-I hovedsak innebærer dette at vi slipper å bruke energi på å argumentere for at dette er en nyvinning, og at det er vår nyvinning. Vi har arbeidet med smoltifisering over mange år og med betydelige investeringer utviklet dette fôret. EPOs beslutning kommer etter en svært grundig prosess og er en anerkjennelse for at SuperSmolt FeedOnly er så nyskapende at det kvalifiserer til patentbeskyttelse, sier han.

Bruken av SuperSmolt FeedOnly har økt betydelig hvert år siden lanseringen i 2014. I 2017 ble over 73 millioner fisk smoltifisert på denne måten i Norge.

-Som før vil fokuset vårt framover være å tilby en bedre form for smoltifisering til flest mulig oppdrettere både i Norge og utlandet. Sammenlignet med tradisjonell smoltifisering er utvilsomt SuperSmolt FeedOnly et sjumilssteg i riktig retning både når det gjelder fiskehelse og -velferd, effektivitet og forutsigbarhet i produksjonen samt økonomisk merverdi for oppdretteren. Dette er ikke minst blitt ytterligere aktualisert nå når oppdretterne stadig vil ha større smolt, og betydningen av smoltens overlevelse og prestasjon er blitt enda viktigere. For oss er dette et av de produktene vi er mest stolt over å ha utviklet, sier Nordly.