Full kontroll på kjølekjeden

bil 300px Europharma leverer alle fiskevaksiner som er tilgjengelige på det norske markedet, og har gjennom vårt unike distribusjonssystem satt en ny kvalitetsstandard i bransjen.

Vaksiner er temperatursensitive produkter som mister effekt eller ødelegges hvis temperaturen faller utenfor kvalitetskravet om oppbevaring mellom 2-8 C°. Transport av vaksine via Posten eller lignende distribusjonskanaler vil i praksis ofte innebære at temperaturkravet ikke overholdes over kortere eller lengre tid. Europharma har derfor bygget opp et eget nettverk av distribusjonsbiler med temperaturkontroll som leverer vaksine til settefiskanlegg langs hele kysten.

Bilene er utstyrt med temperaturlogg som sikrer full sporbarhet og dokumentasjon. Systemet har også den fordel av våre kunder får varene levert på døra i hvert enkelt settefiskanlegg.

Europharma er også leverandør av medisinskap for oppbevaring av vaksine ute på anleggene. Oppbevaring av vaksine i ordinære kjøleskap kan skade eller ødelegge vaksinen, og bør derfor byttes ut med skap som er designet for oppbevaring av temperatursensitive legemidler.