SmoltControl for trygge utsett

SmoltControl er Europharmas nye PCR-baserte verktøy ATPase-analyse. SmoltControl bidrar til en nøyaktig vurdering av fiskens sjøvannstoleranse, og legger grunnlaget for at fisken er ferdig smoltifisert ved overføring til sjø.

For bestilling eller spørsmål om SmoltControl ring 76 06 09 30 eller send oss en epost.

Europharma har i mange år utført tradisjonelle ATPase-analyser for oppdrettsnæringen. PCR-metodikken er utviklet og validert parallelt med dette. Begge metodene bygger på det samme prinsippet, nemlig måling av fiskens nivå av ATPase-enzymet gjennom analyser av gjelleprøver. ATPase-enzymet er knyttet til fiskens osmoregulering, og grovt sagt kan en si at enzymets funksjon er å pumpe salt inn og ut av fiskens celler. Utsett av fisk med for lave verdier av ATPase kan bety at fisken ikker er ferdig smoltifisert, noe som har stor betydning for videre prestasjon i sjøen.

For kundene er SmoltControl både enklere og billigere enn tradisjonelle ATPase-analyser ettersom gjelleprøvene ikke behøver å sendes nedfrosset i frysende nitrogen, men enkelt kan legges i prøveglass og sendes til laboratoriet i ordinær post.

Last ned registreringsskjema for prøvetaking

Last ned prøvetakingsprosedyre