Husk riktig bruk av bedøvelse

Dårlige rutiner for bruk av bedøvelse før vaksinering øker fiskens stressnivå og går ut over både fiskevelferd og fiskehelse.

Vaksineringen utgjør en stor stressbelastning på fisken, og det er derfor mye å vinne på å gjennomføre denne avgjørende fasen på en mest mulig skånsom måte. Hvordan fisken bedøves er svært viktig i denne sammenhengen.

Den sentrale utfordringen er hvordan en kan opprettholde en god vannkvalitet i bedøvelsesbadet, uten å være nødt til å skifte dette ut altfor ofte. Etter hvert som stadig flere fisk har vært innom bedøvelsesbadet vil vannet få farlig lavt innhold av oksygen og ditto høyt innhold av CO₂. I tillegg viser studier hvordan Metacain-baserte bedøvelsesmidler faktisk i seg selv er skadelige for vannkvaliteten ved at de ”suger” oksygen ut av vannet umiddelbart etter tilsetting. Bruk av denne typen bedøvelsesmidler vil derfor kreve spesielle tiltak.

Det kanskje viktigste tiltaket for å holde kontroll på pH, CO₂ og O₂ er å koble bedøvelsesbadet til en lufter. Dette er en liten investering som har store fordeler ved bruk av alle typer bedøvelsesmidler. Ved bruk av

Metacain-baserte bedøvelsesmidler er bruk av lufter helt nødvendig, da bedøvelsesbadet bør luftes i cirka 20 minutter før fisk legges i. Dette for å få vannkvaliteten opp på et akseptabelt nivå.

Fisk som legges i bedøvelsesbad med lite oksygen og høyt CO₂-nivå  opplever acidose (surt blod) og økte stressnivåer ved at den i praksis ”kveles” framfor å bedøves. Dette bidrar til en akkumulert stressrespons gjennom vaksinasjonsprosessen, noe som er svært uheldig for både fiskehelse og fiskevelferd.