Merkesystem for laks

Europharma er først ute i Norge med et vanntett system for individmerking av laks. Systemet muliggjør sporing av rømt laks tilbake til anlegget og merden fisken rømte fra.

For bestilling eller mer informasjon om merkesystemet, ring 76 06 09 30 eller send oss en e-post.

Se vår informasjonsfilm om merking og sporing av laks med CWT.

Det har vært et uttrykt ønske fra myndighetene og fra deler av næringen selv om å få på plass et system som gjør det enklere å spore rømt laks, samt å skille fra hverandre villaks og oppdrettslaks som tas opp i elvene. Med Europharmas merkesystem er dette nå mulig.

Teknologiens kjerne er en bitteliten metallbrikke (1 millimeter) som settes inn i nesen på fisken. En tallkode på brikken kan enkelt leses av i mikroskop, og ettersom hver enkelt fiskegruppe gis en egen nummerserie er det enkelt å spore opp hvor fisken stammer fra.

En enkel maskin injiserer metallbrikken i snuten på fisken og kan om ønskelig samtidig klippe fettfinnen. Ved å holde en magnetføler over snuten på fisken kan en bekrefte eller avkrefte om fisken er oppdrettet umiddelbart etter at fisken er fanget i elva. Er den vill kan fisken slippes ut igjen i live.

Merkesystemet gir miljømyndighetene mulighet til å gjøre kontrolloppgavene sine på en kvalitativt god måte samtidig som det byr på store fordeler for oppdretterne. Både i forhold til egen kvalitetssikring, for å unngå mistenkeliggjøring ved ukjente rømminger og som en del av selskapets omdømmebygging vil systemet være en god investering.

Merking av fisken vil være naturlig å gjøre i forbindelse med vaksinering, ettersom det normalt ikke foregår sortering etter dette.