Badeavlusningsmiddel

Azasure

Medikament for badeavlusing. Virkestoff: Azamethiphos.

Pakningsvedlegg

Sikkerhet

Sikkerhetsdatablad

Informasjon om Azasure

Salmosan

Medikament for badeavlusing. Virkestoff: Azametifos.

Preparatomtale

Sikkerhetsdatablad

 

Betamax Vet

Medikament for badeavlusing. Virkestoff: Cypermetrin.

Pakningsvedlegg

Preparatomtale

Alpha Max

Medikament for badeavlusing. Virkestoff: Deltametrin.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad