Bakteriofagbehandling

CUSTUS®YRS

CUSTUS®YRS er et vannbehandlingsmiddel som ved hjelp av bakteriofager som spesifikt infiserer og dreper bakterien Yersinia ruckeri, utøver biokontroll og hindrer oppblomstring av bakterien i oppdrettsanlegg.

Bakteriofagproduktet kommer i flasker som inneholder vann, litt salt, pH-buffer og minst fem hundre tusen milliarder bakteriofager per liter. Ved riktig bruk vil bakteriofagene som finnes i CUSTUS®YRS infisere og drepe 99,99% av Yersinia ruckeri som er til stede, uten å påvirke andre organismer eller øvrige bakterier som finnes i miljøet.

Alle CUSTUS-behandlinger begynner med en kartlegging, blant annet for å forsikre at våre stammespesifikke bakteriofager fungerer mot yersinia-bakteriene i hvert enkelt anlegg.

Kontakt oss for mer informasjon om forundersøkelser og riktig bruk

Les mer om bakteriofager

Yersiniose i Norge