Bedøvelse

Husk riktig bruk av bedøvelse!

Dårlige rutiner for bruk av bedøvelse før vaksinering øker fiskens stressnivå og går ut over både fiskevelferd og fiskehelse.

Les mer om god bedøvlsespraksis

Last ned informasjonsplakat

Nytox vet

Pulver til behandlings-oppløsning til fisk

Til bruk i immersjonsbad for sedasjon, immobilisering og anestesi av fisk ved vaksinering, transport, veiing, merking, klipping, stryking av avlsfisk, blodprøvetagning og kirurgiske inngrep.

Pakningsvedlegg

Finquel Vet.

Medikament for bedøvelse av fisk. Metacainbasert.

Pakningsvedlegg

Preparatomtale

Tricaine Pharmaq

Medikament for bedøvelse av fisk.

Pakningsvedlegg

Benzoak Vet

Medikament for bedøvelse av fisk. Benzocain-basert.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad for virkestoff (Benzocaine SDS)

EMEA report

Aqui S Vet

Medikament for bedøvelse av fisk. Isoeugenolbasert.

Pakningsvedlegg

Preparatomtale

Sikkerhetsdatablad