Smoltifisering

SuperSmolt Feed Only

Pre-transferfôret SuperSmolt FeedOnly benyttes uten lysstyring, som ved klassisk Supersmolt, eller i kombinasjon med lysstyring som smoltifiseringsmetode. Det sikrer en raskere og forsterket smoltrespons i fisken.

Les mer og bestill

SuperSmolt

SuperSmolt er erstatningen for tradisjonell lysstyring som smoltifiseringsmetode.Metoden sikrer en raskere smoltifisering samt synkroniserte fiskegrupper – for best mulig resultat etter utsett.

Les mer og bestill

 

 

SmoltControl

SmoltControl er Europharmas PCR-baserte verktøy for ATPase-analyse.

Les mer og bestill