Vaksiner

Full kontroll på kjølekjeden

Europharma leverer alle fiskevaksiner som er tilgjengelige på det norske markedet, og har gjennom vårt unike distribusjonssystem satt en ny kvalitetsstandard i bransjen.

Les mer om kjølekjede

Aquavac PD

Injeksjonsvæske, emulsjon til atlantisk laks.

Felleskatalogen

Aquavac 6

Injeksjonsvæske, emulsjon til atlantisk laks

Felleskatalogen

ALPHA JECT micro 1 PD

Til aktiv immunisering av atlantisk laks, for å redusere dødelighet, lesjoner i hjerte og pankreas, samt
for å redusere hemming av tilvekst forårsaket av pankreassykdom (PD)

Pakningsvedlegg

Alpha Dip ERM Salar

Konsentrat til bad, suspensjon, vaksine til atlantisk laks.

Pakningsvedlegg

AQUAVAC PD7

7-komponent vaksine for kun én injeksjon. Vaksinen beskytter mot PD og de øvrige sykdommene laksen vanligvis vaksineres mot.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad

Informasjon

Pentium Forte PLUS

Injeksjonsvaksine mot vibriose, kaldtvannsvibriose, furunkulose, vintersår og IPN.

Pakningsvedlegg

Preparatomtale

Alpha Ject 5-3

Injeksjonsvaksine mot furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad

Alpha Ject 6-2

Injeksjonsvaksine mot furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår og IPN.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad

Lipogen Duo

Injeksjonsvaksine mot furunkulose og vibriose hos ørret.

Pakningsvedlegg

Preparatomtale

Norvax Compact PD

Injeksjonsvaksine mot PD.

Pakningsvedlegg

Alpha Ject 4000

Injeksjonsvaksine mot furunkulose, vibriose og kaldtvannsvibriose.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad

Aquavac Relera Vet.

Dyppvaksine mot yersinose.

Pakningsvedlegg

Alpha Ject Micro 6

Injeksjonsvaksine mot furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår og IPN.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad

Alpha Ject 3000

Injeksjonsvaksine mot furunkulose og vibriose.

Pakningsvedlegg

Sikkerhetsdatablad