SuperSmolt Feed Only

Pre-transferfôret Feed Only forsterker smoltresponsen i fisken og skaper en mer robust smolt som kan settes tidligere ut i sjøen.

smolt_nett

Fôret kan brukes på to måter:

  1. Enten uten mørkestimuli (lysstyring) som i den klassiske SuperSmolt-behandlinga. Fordelen er at du unngår veksttapet som ellers er forbundet med mørkestimuli.
  2. Den andre måten er å bruke den i kombinasjon med vanlig lysstyring. Det fungerer da som et effektivt tilleggsstimuli til de andre smoltsignalene fisken får. Feed Only gis samtidig som fisken mottar sommersignal og fram til utsett i sjø.

Naturlige tilsetninger i fôret skaper en forsterket smoltrespons i fisken, med en raskere økning i ATPase-nivåene. Feed Only vil også forsinke en eventuell regresjon med desmoltifisering, og kan slik brukes som et verktøy for å synkronisere fiskegruppen før utsett.

 

Forsøk viser at Feed Only bidrar til å sikre:

  • Sjøklar smolt til planlagt tid
  • Synkron smoltifisering i fiskegruppen
  • Tidligere smoltlevering ved fallende vanntemperaturer

Feed only har også vist seg å ha gunstig virkning ved kalde temperaturer. Kontakt oss så får du vite mer om dette.